Palvelun käyttöehdot ja tietosuoja

Päivitetty: Tammikuu 11, 2013

YLEISTÄ

Toimittaja, Ylläpitäjä tai vastaava merkitys tarkoitetaan jatkossa Eebu Finland Oy:tä.

Palvelulla, ohjelmistolla tai vastaavalla tarkoitetaan jatkossa Eebu Finland Oy:n ylläpitämia eebu ohjelmistoja tai siihen liittyviä ohjelmistoja jotka ovat Eebu Finland Oy:n tekemiä ja toimittamia.

Käyttäjällä (käyttäjä), Asiakas tai vastaava tarkoitetaan jatkossa ohjelmiston käyttäjäksi rekisteröitynyttä yritystä, yhdistystä tai muuta organisaatiota. Käyttäjä ei voi olla yksityishenkilö.

Nämä käyttöehdot tulee lukea huolellisesti ennen palvelun käyttöä. Palvelua ei voi käyttää hyväksymättä näitä ehtoja joten käyttämällä palvelua, ohjemistoa tai sen osaa käyttäjä sitoutuu näihin käyttöehtoihin, käytäntöihin ja ohjeisiin. Palvelun käyttöön sovelletaan aina näitä viimeisimpiä käyttöehtoja ja ne ovat luettavissa kohdassa käyttöehdot osoitteessa www.eebu.com

MUUTOSOIKEUS

Toimittajalla on oikeus muuttaa mitä tahansa tämän sopimuksen kohtaa, sisältöä tai ohjeistusta. Toimittajalla on myös oikeus parantaa, muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta tai menetelmiä millä palvelu tuotetaan asiakkaalle. Toimittaja voi myös halutessaan muuttaa palveluaikoja tai muita palveluun liitettyjä osia. Mikäli toimittaja muuttaa näitä ehtoja, ominaisuuksia, sääntöjä on siitä ilmoitettava asiakkaalle vähintään kaksi (2) kuukautta aikaisemmin palvelun sisäisellä viestillä tai sähköpostilla. Mikäli asiakas ei hyväksy näiden ominaisuuksien, ehtojen tai ohjeiden muutoksia on asiakkaalla oikeus lopettaa palvelun käyttö. Mikäli asiakkaalla on avoinaisia laskuja tulee ne kuitenkin suorittaa kuluvalta kaudelta loppuun sopimuksen mukaisesti. Mikäli ylläpitäjä tekee palveluun muutoksia on asiakkaan oikealla tavalla järjestelmään syöttämät tiedot oltava edelleen hyödynettävissä. Asiakas hyväksyy palveluun, ehtoihin, ohjeisiin tehdyt muutokset jatkamalla ohjelmiston käyttöä ilman erillistä irtisanomisilmoitusta Toimittajalle.

1. TIETOSUOJA

1.1 KÄYTTÄJÄN TIEDOT

Palveluun rekisteröityessään käyttäjän tiedot tallennetaan Toimittajan ja palvelun asiakakasreisteriin. Käyttäjän tiedot säilytetään luottamuksellisesti ja Ylläpitäjä ei saa luovuttaa niitä kolmansille osapuolille ilman Käyttäjän kirjallista suostumusta. Käyttäjä voi tarkistaa ja muuttaa omia tietojaan palvelussa milloin vain ja Ylläpitäjä voi poistaa tiedot palvelusta kokonaan käyttäjän kirjallisella pyynnöllä. Toimittaja voi käyttää asiakasrekisterin ja palvelun tietokannan tietoja asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen, palvelun käyttöön liittyvään tukeen tai neuvontaan, palvelun käytön tutkimiseen ja kehittämiseen, suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Toimittaja voi käyttää asiakasta referenssinä omilla internet sivuillaan ja markkinointimateriaaleissaan ellei asiakas ole sitä erikseen kieltänyt.

2. KUSTANNUKSET; Hinnat ja verot

Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa Palvelun sekä palveluiden hinnoittelua ja laskutusväliä ilmoittamalla siitä 2 kk ennen muutoksen voimaan tuloa Asiakkaalle. Asiakas hyväksyy kaikki hintojen muutokset jatkamalla ohjelmiston käyttöä ilman erillistä irtisanomisilmoitusta Toimittajalle. Mikäli asiakas ei hyväksy hintojen muutoksia on asiakkaalla oikeus lopettaa palvelun käyttö ilmoittamalla siitä Toimittajalle erikseen.

3. MAKSUT JA MAKSAMINEN

Palvelun käyttöoikeuden voi maksaa valitsemalla itselleen sopivan jakson. Mikäli palvelu irtisanotaan tai palvelun käyttö lopetetaan ennen jakson loppua maksua ei palauteta.

3.1 Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla:

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Eebu Finland Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Paytrail Oyj. Paytrail Oyj toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard -korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oyj:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paytrail Oyj on myös maksun saaja.

Paytrail Oyj
y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
3.2 Verkkopankit:

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun Paytrail Oyj (2122839-7) toteuttaa yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Kuluttajan kannalta palvelu toimii täsmälleen perinteisen verkkomaksamisen tavoin."

4. OMISTUSOIKEUS, (Kopiosuoja ja Tavaramerkki)

Eebu Finland Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet Eebu / Eebu Start / www.laskulomake.fi / www.laskupohja.fi palveluun. Asiakas ostaa palveluun vain käyttöoikeuden ja ei näin omista kuin järjestelmän syöttämänsä tiedot.

5. PALVELUN TURVALLISUUS

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä saa tunnukset palveluun ja voi käyttää palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä vastaa itse omien käyttäjätunnustensa säilyttämisestä ja niiden luovuttamista kolmansille osapuolille ei suositella. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa sähköpostilla tai puhelimella eteenpäin ja näin toimiessään asiakas tekee sen omalla vastuulla. eebu Finland Oy:n, eebun ylläpitäjät tai henkilöstö ei koskaan kysele tunnusta Asiakkaalta näillä menetelmin ja niiden kysely yrityksistä tulee ilmoittaa Ylläpitäjälle. Mikäli Asiakkaan käyttäjätunnus joutuu vääriin käsiin tulee siitä ilmoittaa ylläpitäjälle viipymättä väärinkäytöksen estämiseksi.

6. YLLÄPITÄJÄN VASTUU JA OIKEUDET

Palvelu pyritään tuottamaan 24/7 periaatteella. Ylläpitäjällä on oikeus tilapäisesti poistaa palvelu tai sen osa käytöstä päivitys, huolto, laitteistoasennusten ajaksi. Palvelu voidaan myös poistaa käytöstä yleisen turvallisuuden, liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn takia. Palvelun virheettömälle toiminalle ei voida antaa mitään suoranaista tai välillisiä takuuta. Toimittaja pyrkii etukäteen tiedottamaan suunnitelluista palvelun käyttökatkosksista asiakkaille. Ylläpitäjä voi sulkea palvelusta pois käyttäjän ja lopettaa asiakkuuden mikäli asiakas toimii käyttöehtojen, lain tai hyväntavan vastaisesti. Ylläpitäjällä on oikeus sulkea asiakas tilapäisesti pois palvelusta mikäli asiakas ei maksa erääntyneitä laskujaan, aiheuttaa toiminnallaan haittaa muille asiakkaille tai se on palvelun toiminnan kannalta pakollista. Ylläpitäjällä on myös oikeudet muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnukset ja salasanat uusiin mikäli palvelun turvallisuus niin edellyttää.

7. KÄYTTÄJÄN VASTUU

Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa, myydä tai muuten siirtää Palvelun käyttöoikeutta (Salasanaa ja käyttäjätunusta) toiselle organisaatiolle. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Ylläpitäjäle aiheutuneen vahingon mikäli se on seurausta lain, viranomaismääräysten, ohjeiden tai tämän sopimuksen vaistaisesta käyttäjän toiminnasta.

8. VASTUUNRAJOITUS

Palvelu, sisältö ja toiminnallisuudet toimitetaan asiakkaalle sellaisena kuin ne ovat ja palvelun käyttö on täysin Käyttäjän vastuulla. Ylläpitäjä ei vastaa käyttäjän Palveluun syöttämien tietojen oikeellisuudesta. Ylläpitäjä ei vastaa käyttäjille aiheutuvista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista kuten tiedon katoamisesta tai saamatta jääneestä voitosta. Ylläpitäjä ei voi taata että palveluun ei suoriteta rikollisella tavalla tapahtuvaa tietomurtoa, hakkerointia ja näin ollen näistä johtuvaa välillistä tai välintöntä haittaa ei Käyttäjälle korvata. Ylläpitäjä ei myöskään voi vastata ylivoimaisen esteen aiheuttamasta tilanteesta kuten tulipaloista, vesivahingoista tai niihin verrattavien vahinkojen aiheuttamasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista.

9. IRTISANOMINEN / KÄYTTÄMÄTTÖMÄT TILIT

Käyttäjällä on oikeus lopettaa (irtisanoa) Palvelun käyttö kuluvan laskutuskauden loppuessa ilmoittamalla siitä Ylläpitäjälle kirjallisesti tai palvelun sisään rakennetun toiminallisuuden avulla. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa palvelusta kaikki asiakkaan palveluun syöttämät tiedot kahden kuukauden jälkeen palvelun irtisanomisesta. Ylläpitäjällä on myös oikeus poistaa käyttämättömät Asiakkuudet järjestelmästään mikäli asiakas ei ole käyttänyt järjestelmäänsä yhteen (1) vuoteen. Tietojen poistosta ilmoitetaan Asiakkaan antamaan sähköpostiin ennen tietojen poistamista palvelusta.

10. MUUTA

Ylläpitäjän tuottamat konsultointi. koulutus-, neuvonta- ja tukipalvelut ovat maksullisia ja niitä voidaan hankkia Ylläpitäjältä erikseen.